RESUM MESA SECTORIAL DE DIMARTS 9 D’OCTUBRE


09 Oct, 2018

Mesa sectorial de dimarts 9 d´Octubre:

  Primer de tot, a la mesa sectorial d’avui hem tractat la nova creació del  departament d´assessoria jurídica del docent, i el seu protocol a seguir en cas d´una agressió verbal o física. Aquesta és un dret del docent que ja està reconegut als estatuts de l´EBEP i del qual ANPE Illes Balears n´està content per la innovació d´aquesta Conselleria.

A la vegada, recordar que des del nostre sindicat fa un bon grapat d´anys que ofereix el recurs del Defensor del Professor, el qual té la prioritat de defensar els drets del docents el qual assisteix gratuïtament als docents víctimes en compliment de les seves funcions. Tal és el cas que des de l´inici hi ha més de 150 casos.

En segon lloc, a la mesa s´ha acordat aprovar la proposta del consell de govern sobre les gratificacions a rebre pels funcionaris docents que presten serveis a l´IBISEC.

En darrer lloc, i no per això el menys important, la Conselleria ens ha fet arribar una proposta d´especialitats per a les oposicions del 2019, que consta de 1080 places a repartir 475 a Primària i 605 entre Secundària, FP, Règim Especial i Inspecció Educativa. 

En aquesta mesa ens han indicat les especialitats i illes on sí hi haurà oposicions, i ja per Desembre ens indicaran el nombre de places ofertes. El que si sabem és que a Mallorca s´oferiran el 70%, a Menorca el 8% i a Eivissa el 22% del total de places d´oposicions.

ANPE Illes Balears ha fet efectiu el seu descontent amb el procés selectiu, ja que ens hagués agradat unes oposicions repartides en 5 anys, amb una oferta pública més flexible i coordinada entre les comunitats autònomes, tal i com se va acordar a nivell estatal. I ha recordat la falta d´un pacte d’estabilitat complementari amb l’oferta pública per tal de donar tranquil·litat als interins de les Illes Balears que actualment estan exercint a les aules.

A més de la manca de respecte al concurs-oposició, no existint una veritable fase de concurs, i pregat per unes instruccions clares ( criteris generals i específics d’avaluació ) als tribunals de criteris iguals a totes les illes..

Des d’ANPE volem agrair la predisposició i voluntat de la direcció general de personal docent per atendre a totes les peticions fetes a la Mesa Sectorial d’Educació.

foto-or-4