Resultado de la búsqueda.

Volver

ANPE Islas Baleares. Resumen mesa sectorial del martes 9 de octubre.
ANPE-Navarra 10 Oct, 2018

Mesa sectorial del martes 9 de Octubre En primer lugar, en la mesa sectorial de hoy hemos tratado la nueva creación del departamento de asesoría jurídica del docente, y su protocolo a seguir en caso de una agresión verbal o física. Esta es un derecho del docente que ya está reconocido en los estatutos de l'EBEP y del que ANPE Islas Baleares está contento por la innovación de esta Consejería.

Oposiciones Defensor del profesor
RESUM MESA SECTORIAL DE DIMARTS 9 D’OCTUBRE
ANPE-I. Balears 09 Oct, 2018

Mesa sectorial de dimarts 9 d´Octubre:   Primer de tot, a la mesa sectorial d’avui hem tractat la nova creació del  departament d´assessoria jurídica del docent, i el seu protocol a seguir en cas d´una agressió verbal o física. Aquesta és un dret del docent que ja està reconegut als estatuts de l´EBEP i del qual ANPE Illes Balears n´està content per la innovació d´aquesta Conselleria. A la vegada, recordar que des del nostre sindicat fa un bon grapat d´anys que ofereix el recurs del Defensor del Professor, el qual té la prioritat de defensar els drets del docents el qual assisteix gratuïtament als docents víctimes en compliment de les seves funcions. Tal és el cas que des de l´inici hi ha més de 150 casos. En segon lloc, a la mesa s´ha acordat aprovar la proposta del consell de govern sobre les gratificacions a rebre pels funcionaris docents que presten serveis a l´IBISEC. En darrer lloc, i no per això el menys important, la Conselleria ens ha fet arribar una proposta d´especialitats per a les oposicions del 2019,

Oposiciones Defensor del profesor
Volver